Volgende wedstrijdDOS 1 — Tweemaal Zes 1/23 oktober 2021/Veld DOS
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Volgende wedstrijdDOS 1 — Tweemaal Zes 1/23 oktober 2021/Veld DOS
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

Corona protocol februari

Corona protocol februari 2021

Beste Leden,

Wat fijn dat er weer meer gekorfbald wordt op ons veld. Er zijn strikte regels die het mogelijk maken om te blijven sporten. Laten we elkaar helpen deze regels na te leven. Op die manier kan iedereen veilig sporten. Zijn er nieuwe leden die eens willen mee trainen, wees welkom. Voor informatie over de competitie op het veld kan het corona dashboard van de KNKV geraadpleegd worden.  Op dit moment is er nog geen zicht op wanneer deze kan herstarten.

Voor iedereen geldt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand buiten het sportveld;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, door de trainer/ coach;
 • Kleedkamers en kantine zijn gesloten, toilet, EHBO en AED zijn bereikbaar;
 • Kom omgekleed naar het veld.

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Zorg in teams waarin spelers van onder de 27 en boven de 27 zitten voor een duidelijke scheiding;
 • Bij elke trainingsgroep is de trainer/ coach corona coördinator en verantwoordelijk voor het reinigen van het materiaal.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • De tweetallen moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;

Corona coördinatoren         

 • Zet voor de start van de training de tafel met handen desinfectans bij de fietsenstalling zodat iedereen voor en na trainen zijn/ haar handen kan desinfecteren.
 • Reinig na de training het veel aangeraakte materiaal. Schoonmaakmiddelen, reinigingsdoekjes en emmers staan in de invalide toilet, doekjes na afloop in de emmer.
 • Er is geen publiek toegestaan tijdens de training
 • Iedereen moet direct na de training het terrein verlaten
 • Houdt met trainen ook de avondklok in acht wanneer deze nog van kracht is.
 • Bij gebruik toilet: haal aan het eind van de dag een doekje door het toilet en over de deurknoppen en kraan.

Bij vragen/ calamiteiten neem contact op met het bestuur, evt per mail [email protected] of 0629735588