Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

AVG

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van CKV Tweemaal Zes gevestigd te Maartensdijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476060 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. Lid wordt
 2. Ouder/ voogd van een lid bent
 3. Onze website bezoek
 4. U zich aanmeld bij onze Facebook pagina
 5. Sponsor bent
 6. Als vrijwilliger bij onze vereniging betrokken bent
 7. Contactpersoon bent bij een andere vereniging

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. Naam, adres, (mobiel) telefoonnummer
 2. Geboortedatum, leeftijd, geslacht
 3. Emailadres
 4. Bankrekeningnummer
 5. Lidmaatschapsnummer
 6. Beroep
 7. BHV/ EHBO diploma
 8. Trainers diploma, of andere korfbal gerelateerde opleidingen
 9. Woonverband
 10. Datum start en beëindiging lidmaatschap

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Het lidmaatschap te effectueren
 2. Nieuwsbrieven en andere informatie te verzenden
 3. U te benaderen voor vrijwilligerswerk of taken binnen de vereniging
 4. Contact met u op te nemen of te onderhouden
 5. Dienstverlening te verbeteren
 6. De website te optimaliseren
 7. Facebook te optimaliseren
 8. Uitvoeren van de financiële administratie
 9. Documentbeheer
 10. Aanvragen subsidies

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met [email protected] voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CKV Tweemaal Zes.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. Vrijwilligerscoordinatoren
 2. Wedstrijdsecretaresses
 3. P&R en daaronder vallende commissies
 4. Trainers
 5. Bestuursleden
 6. Technische en jeugdtechnische commissie
 7. Kantine commissie
 8. Schoonmaakcommissie
 9. KNKV
 10. Gelieerde organisaties
 11. Debiteuren, crediteuren

Deze derden gebruiken de gegevens voor: Verstrekken van informatie aan u, werving vrijwilligers, contact met u, team indeling en selectie, besturen vereniging, handhaving en organisatie randvoorwaarden voor de vereniging.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen