Volgende wedstrijdTweemaal Zes 1 — DOS Kampen | Veltman 1/2 oktober 2021/FJH van Eck sportpark
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Volgende wedstrijdTweemaal Zes 1 — DOS Kampen | Veltman 1/2 oktober 2021/FJH van Eck sportpark
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

Trainingstijden zaal

Trainingstijden zaal 2019/2020

SHL = sporthal links
SHR = sporthal rechts
SZ = sportzaal

Team Trainer/Coach Tijd
T.Z. 1 Arjen/Joep/Mabel Ma 21.00 – 23.00 SHL
Do 19.00 – 20.15 SHL
T.Z. 2 Arjen/Joep/Mabel Ma 21.00 – 23.00 SHR
Do 19.00 – 20.15 SHR
T.Z. 3 Wo 21.45 – 22.45 SHR
T.Z. 4 Geert Wo 21.45 – 22.45 SHL
Recreanten Henny Wo 20.30 – 21.30 SZ
T.Z. A1 Jory/Luke Ma 18.30 – 19.30 SHR
Do 18.00 – 19.00 SHR
T.Z. A2 Daan/Reinier Do 20.30- 21.30 SZ
T.Z. B1 Bianca/Dennis/Wessel Ma 17.30 – 18.30 SHR
Do 19.30 – 20.30 SZ
T.Z. B2 Paul/Sterre Ma 19.00 – 20.00 SZ
Do 18.30 – 19.30 SZ
T.Z. C1 Iske/Jasper/Stefan Di 17.30 – 18.30 SHR
Do 17.00 – 18.00 SHR
T.Z. C2 Brenda/Saman Di 18.30 – 19.30 SHR
T.Z. D1 Anne/Joëlle/Nienke Ma 16.30 – 17.30 SHR Do 18.00 – 19.00 SHL
T.Z. D2 Dominique/Johan Vr 19.00 – 20.00 SHL
T.Z. E1, E2, E3 Lisanne/Sander/Zoë Do 17.00 – 18.00 SHL
T.Z. F1,F2,F3 Alinda/Daphne/
Dominique/Linde /Jasmijn/Stephanie /Henny/Janneke
Do 17.30 – 18.30 SZ
Kangoeroes Henny/Janneke Za 10.00 – 11.00 SZ

(*) Indien de midweek niet speelt is de training van 20.45 – 21.45 uur.