Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

Mededeling Marcel Bos

Beste Leden,

Al jaren mag ik jullie voorzitter zijn, iets wat ik met veel passie en plezier doe voor de vereniging die ik diep in mijn hart heb gesloten. Het liefste zou ik de rol als voorzitter nog jaren op mij nemen. Toch moet ik jullie melden dat ik heb moeten besluiten mijn functie per 7 maart neer te leggen.

Het afgelopen anderhalf jaar waren er al veranderingen in mijn werksituatie waardoor het vrijmaken van tijd lastiger werd. Inmiddels is mijn werksituatie volledig veranderd en heb ik geconstateerd dat het combineren van beide functies lijdt tot te veel “half werk”. Onze prachtige vereniging verdient meer dan dat. Half werk is niet voldoende, niet voldoende voor een bestuursfunctie die veelal betekent dat er ook aan de uitvoerende kant gewerkt moet worden.

Bij deze dan ook een oproep, lees deze goed en bedenkt hoe mijn woorden zouden klinken als je deze live zou horen. Sta op en pak iets op binnen onze prachtige vereniging, stop met de verwachting dat een ander “het” wel doet, niets gaat vanzelf! Al jaren merken we een kentering, met steeds minder mensen moeten we meer doen en steeds meer mensen verwachtten dat “men” het wel doet. Uiteraard blijf ik dingen doen binnen onze vereniging, ik vertrouw erop dat jullie dit ook doen!

Tot snel langs de lijn!

Marcel Bos

 

Reactie bestuur op de mededeling van Marcel

Beste leden van Tweemaal Zes,

Het bestuur vindt het bijzonder jammer dat Marcel heeft besloten om per 7 maart zijn functie als voorzitter neer te leggen. Marcel heeft zich met bijzonder veel energie en inzet gegeven voor de club. Wij respecteren zijn keuze om te stoppen en zijn hem erg erkentelijk voor het vele werk dat hij heeft gedaan als voorzitter van ckv Tweemaal Zes.

Hoe nu verder?
In mei zal onze reguliere ALV gehouden worden, dan is er ook alle ruimte om vragen te stellen en het met elkaar te hebben over de ontstane situatie. Het is nu al duidelijk dat bij Roeland, Anouk en Paul hun bestuurstermijn verloopt en zij zich niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn. De vereniging is verlegen om bestuurders, meld je bij het bestuur als je iets in deze kunt en wilt betekenen voor de vereniging.

Tot en met de ALV, dat is een natuurlijk afstemmoment met de leden, zal Cornelis tijdelijk (ad-interim) de verantwoordelijkheden van voorzitter op zich nemen. Sterre zal de rol van secretaris tijdelijk van Cornelis overnemen. We zijn blij dat wij Hellen van de Kamp bereid hebben gevonden om alvast met het bestuur mee te draaien als toekomstig bestuurslid. Voordracht vindt formeel op de ALV in mei plaats.

Al met al veel te doen, veel te regelen in de situatie die nu ontstaat. We willen hier als bestuur adequaat op reageren en denken met bovenstaande ckv Tweemaal Zes het beste recht te doen.

Met een vriendelijke groet,
namens het gehele bestuur,
Cornelis Kronenburg