Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

Uitnodiging ALV 2023

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.K.V. TWEEMAAL ZES
Datum: Maandag 22 mei 2023
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie : Kantine CKV Tweemaal Zes

Deze uitnodiging geldt voor alle leden en ouders van onze (jeugd)leden.
Alle leden vanaf 16 jaar zijn stemgerechtigd.

AGENDA
1. Opening van de vergadering

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Actuele zaken
– Beleidsplan 2023-2026 (bijlage 1)

4. Notulen ledenvergadering 30 mei 2022 (bijlage 2)
– Terugkoppeling actiepunten

5. Verenigingsverslag 2022-2023 (bijlage 3)

6. Financieel jaarverslag (bijlage 4)
a) Verlies & Winst rekening
b) Balans
c) Verslag kascommissie

7. Verkiezingen bestuur
Toetredend
– Milan Blauwendraat – algemeen bestuurslid met aandachtspunten Technische Zaken en externe contacten
Herkiesbaar
– Cornelis Kronenburg – aftredend als Voorzitter ad interim en herkiesbaar als Voorzitter voor 2 jaar
Vacature algemeen bestuurslid: geen voordracht vanuit bestuur
(Tegen)kandidaten voor bovengenoemde bestuursfuncties kunnen tot een dag voor de vergadering worden aangemeld. Een kandidaat moet door tenminste 5 stemgerechtigde leden van C.K.V. Tweemaal Zes schriftelijk worden ondersteund.

8. Begroting 2023-2024 (bijlage 5)

9. Rondvraag

10. Sluiting
——————————————————————————————————————————–
Bijlagen voor de ledenvergadering
De bijlagen voor de algemene ledenvergadering zijn vanaf 8 mei aan te vragen bij de secretaris ([email protected]). Deze zullen per e-mail worden verstrekt. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen er geen hard copy stukken beschikbaar zijn.