Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

Veilig en verantwoord korfballen bij TZ

Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht. Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld.

Ook bij TZ willen we vanaf 7 mei de trainingen weer gaan organiseren voor onze jeugd. Wij hebben onze jeugdcoaches de vraag gesteld of zij zich goed voelen bij het organiseren van trainingen voor hun team. Daar werd door bijna alle coaches positief op gereageerd. Daar zijn wij ontzettend blij mee, wel willen we dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Lees dit bericht daarom goed en zorg dat je goed op de hoogte bent van onze regels.

Het trainingsschema volgt later dit weekend via onze website, het weekbericht en de TZ WhatsApp groep. Wil je lid worden van de TZ WhatsApp groep, stuur dan een bericht naar 06-23693566 en sla dit nummer alvast op in je contacten anders lukt het ontvangen van berichten niet.

Er zijn enorm veel voorwaarden en regels waar wij ons allemaal (kinderen, trainers, ouders) aan moeten houden. Om hier op toe te zien, zijn wij op zoek naar een aantal Corona-coördinatoren die op trainingsavonden aanwezig zijn. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Zonder voldoende corona-coördinatoren kunnen wij niet starten met trainen. Wil je corona-coördinator worden? Meld je dan via [email protected]

 

Algemene regels: 

 • Kom NIET als je gezondheidsklachten hebt
 • Was voor en na de training thuis goed (20 seconden) je handen met zeep
 • Nies/ hoest in je elleboog
 • Voor personen vanaf 13 jaar en ouder: houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ben je een A – speler, maar ben je 19 jaar? Dan kan je helaas niet komen trainen.
 • TZ hanteert voor de F, E, D teams het protocol t/m 12 jaar.
 • TZ hanteert voor de C, B en A teams het protocol 13 t/m 18 jaar.
 • C – spelers van 12 jaar, trainen gewoon in het eigen C-team. Zij houden zich aan de regels voor 13 t/m 18 jaar.

 

Accomodatie:

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kantine en kleedkamers. Dit betekent dat je omgekleed op het veld komt en direct ná de training weer naar huis gaat. Je doucht thuis!

 

 • Ouders zetten hun kinderen af bij het hek van ons sportcomplex en blijven in de auto zitten (Kiss &Ride). Het is verboden voor ouders om ons sportcomplex op te komen (behalve in geval van nood of als zij op dat moment corona-coördinator zijn);
 • Kinderen zijn 10 minuten voor de start van hun training welkom op ons sportcomplex. Na de training dienen zij ons complex binnen 15 minuten te hebben verlaten;
 • Komen kinderen met de fiets dan kunnen deze gewoon in onze fietsenstallingen worden geparkeerd;
 • Op ons complex zijn een aantal aangepaste looproutes. Kinderen worden verzocht deze aangepaste routes ten alle tijden te volgen;
 • Kinderen en trainers wassen voor en na de training de handen conform de richtlijnen van het RIVM;
 • Onze kantine, speeltuin, kleedkamers en andere ruimtes zijn gesloten;
 • Toiletten kunnen alleen worden bezocht door het te vragen aan de aanwezige corona-coördinator.

 

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

 • Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers aanwezig.
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. Trainingsschema volgt nog na overleg met TC en trainers.
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

 

Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers.
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. Trainingsschema volgt nog na overleg met TC en trainers.
 • Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Train in vaste tweetallen de gehele training met dezelfde materialen;
 • Het is niet toegestaan om partijen te spelen in deze leeftijdsgroep. 1,5 meter afstand tot elkaar is dan niet mogelijk;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren.

 

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

 

Materiaal en attributen

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. Onze corona-coördinator zorgt voor een wasstraat waar al het materiaal door gereinigd moet worden;
 • Het is niet toegestaan om materiaal te laten staan voor het volgende team. Elk team is verantwoordelijk voor het materiaal dat zij hebben gebruikt bij het halen, ontsmetten en opbergen;
 • Iedereen neemt zijn of haar eigen bidon mee en drinkt alleen daaruit.

 

Voor ouders/verzorgers

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
 • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en blijf in de auto.

 

Met het volgen van deze regels zorgen wij er voor dat TZ een veilige plek blijft voor kinderen om te sporten. Met klem verzoekt het bestuur dan ook iedereen zich aan de bovenstaande regels te houden.

Vragen of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar [email protected]

 

Het bestuur