Volgende wedstrijdDOS Kampen | Veltman 1 — Tweemaal Zes 1/29 januari 2022/De Reeve
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Volgende wedstrijdDOS Kampen | Veltman 1 — Tweemaal Zes 1/29 januari 2022/De Reeve
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

TZ arbitrageproof

Op de ledenvergadering van 30 mei heeft de arbitragecommissie, bestaande uit Milan Blauwendraat, Gijsbert de Rooij en Erik de Wilde, een arbitrageplan voor de jaren 2017 tot 2021 aan de leden voorgelegd. Het plan sluit aan op het arbitragebeleid van het KNKV. Er staat beschreven hoe TZ de komende jaren verder uitvoering wil geven aan de doelstellingen op het gebied van arbitrage. Het doel voorde komende jaren is o.a. meer plezier en tevredenheid bij scheidsrechters, beoordelaars en juryleden alsmede de kwaliteit en kwantiteit van scheidsrechters, beoordelaars en juryleden verbeteren. Het plan kreeg de goedkeuring van de leden zodat de commissie verder kon. Direct daarna is het plan naar het KNKV gestuurd en gevraagd om goedkeuring. Binnen enkele dagen kregen we bericht dat het plan aansluit aan de doelstellingen van het KNKV. Op donderdag 8 juni ontvingen Gijsbert uit handen van Hendrik Jan Brandsma (KNKV) het certificaat “arbitrageproof”. Dit zal in het clubhuis een plaats krijgen. Het nieuwe seizoen zal de commissie dit plan verder uitwerken en van start gaan.